Anden reklamation

Hvis du har brugt kortet og opdager, at beløbet er forkert på dit kreditkort, må du så hurtigt som muligt kontakte salgsstedet og forsøge at løse sagen direkte med dem.

Gem altid på alle informationer og bilag, for eksempel dato og tid for telefonsamtale og hvem du snakkede med. Gem også på eventuel e-mail/brev korrespondance.

Hvis du ikke får løst sagen med salgsstedet, eller hvis de ikke kan hjælpe dig, kan du udfylde det reklamationsskema, som passer bedst på din sag.

For at vi skal kunne hjælpe dig så hurtigt som muligt, er det vigtigt, at du udfylder informationen i reklamationsskemaet så præcist som muligt. Husk at vedlægge dokumentation, som for eksempel kopi af kvitteringer, aftaler som viser at du har været i kontakt med salgsstedet o.l.

Vælg årsag og udfyld det skema som passer din reklamation bedst:

Bemærk, at du må printe reklamationsskemaet ud og signere det, før du sender det ind til os enten via e-mail til ecd.chargeback@entercard.com eller per post til:

Entercard Danmark, filial af Entercard Group AB, Sverige
Postboks 89
2770 Kastrup