Elektronisk kreditvurdering gør sit indtog i Danmark

Publisert september 29, 2015

Det er nu muligt for kreditkortselskaber og andre finansieringsselskaber i Danmark at undersøge elektronisk, hvilke lån en kunde har hos andre, inden de indgår en kreditaftale med vedkommende. Entercard er blandt medlemmerne af KreditStatus, et nyt dataudvekslingssystem, som trækker på dagligt opdaterede oplysninger om kundens gæld hos de tilmeldte virksomheder. Systemet er udviklet af Finans og Leasing og Experian.

Indtil nu har det kun været muligt at kontrollere elektronisk, om kunderne optræder i RKI-registret over dårlige betalere. Kreditvurderingerne har derfor hovedsageligt bygget på oplysninger fra kunden selv, bl.a. andet årsopgørelsen fra Skat.

”Filosofien bag KreditStatus er, at vi ikke kun benytter de såkaldte negative kreditoplysningssystemer, men i stedet kan undersøge på forhånd, hvilke lån og kreditter kunden har andre steder,” siger Christian Brandt, Direktør for Finans & Leasing.

Ulempen ved skatteoplysningerne er, at de kun bliver opdateret én gang om året. KreditStatus gør det til gengæld muligt for virksomhederne at dele ajourført information om kundens gældsforhold fra dag til dag, hvilket giver langt bedre kreditvurderinger.

Entercard bidrager med oplysninger om kundernes gæld hos os og kan indhente dagligt opdateret information om den enkelte kundes kreditter hos alle de tilmeldte virksomheder. Konceptet er velkendt fra andre lande, men det har ikke eksisteret på det danske marked før nu.

Oplysningerne indhentes i forbindelse med hver enkelt ansøgning – og altid med kundens samtykke. De må udelukkende anvendes i forbindelse med den aktuelle kreditvurdering, og der stilles strenge krav til behandling af data og personoplysninger. KreditStatus blev udviklet som svar på et europæisk forbrugerkreditdirektiv om ansvarlig lånevirksomhed og er godkendt af både Datatilsynet og Finanstilsynet.

”Fordelen for os som kreditvirksomhed er todelt,” siger Andrew Karmy, Entercards Credit Risk Director. ”Vi kan tilbyde de kunder, som har en fornuftig økonomi, bedre produkter og lavere rente, og give et velbegrundet afslag til ansøgere, hvis situation ikke tillader nye kreditter eller forhøjede lån.”

Da en del af de traditionelle låneinstitutter endnu ikke er tilsluttet KreditStatus, udgør kundernes skatteoplysninger stadig en vigtig del af kreditvurderingen. Også her er der forbedringer på den digitale front, da kunden nu kan give tilladelse til, at virksomhederne selv indhenter relevante data i Skats Hent-Selv system.

”Hvor KreditStatus giver os et øjebliksbillede af ansøgerens eksisterende forpligtelser, får vi de grundlæggende informationer om vedkommendes nettoindkomst – og derved evnen til at afdrage på den pågældende kredit – i Hent-Selv systemet,” siger Karmy.

”Sammen giver de to systemer enklere ansøgningsprocesser, mere automatiseret kreditvurdering og bedre kreditrisikobeslutninger,” forklarer Karmy. ”Vi vil se færre tilfælde, hvor der ydes kreditter til kunder, som ikke har råd til dem, men også færre eksempler, hvor kunderne får afslag på en kredit, som de både har brug for og råd til at betale.”