Internationalt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask

Publisert November 1, 2018

Den finansielle sektor står samlet mod hvidvaskning og finansiering af terrorisme. F.eks. er Sverige, Danmark og Norge medlemmer af Financial Action Task Force (FATF).

Her forpligter medlemslandene sig til at følge internationale standarder om indsatser mod hvidvaskning, finansiering af terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben. Standarder, som den Europæiske Union også har taget hensyn til, da EUs 4. hvidvaskdirektiv, der trådte i kraft i sommeren 2017. I Norge trådte ændringerne i kraft i oktober 2018.

– Den finansielle sektor er global og underlagt EU-direktiver og forordninger, nationale love og forskrifter. Derfor er det vigtigt med fælles bestemmelser på tværs af landegrænserne. Målet med FATF er at udvikle standarder og fremme en effektiv gennemførelse af lovgivning og operationelle foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning og finansiering af terrorisme, siger Camilla Kingdon, der leder afdelingen for Business Unit Conformance hos Entercard.

Viden om kunden er en vigtig del af arbejdet

For Entercard er det vigtigt at kende sine kunder for at kunne fastslå kundernes identitet og formålet med kunderelationen. Dette er for at forhindre kunder i at udnytte Entercard til at foretage hvidvaskning og finansiering af terrorisme.

Alle banker og finansielle institutioner skal identificere, om kunden er en politisk eksponeret person (PEP) – det vil sige en person, der har eller har haft vigtige offentlige funktioner i et land eller en international organisation.

– Hvis kunden er en politisk eksponeret person, betyder det, at personen, dennes familiemedlemmer og kendte medarbejdere har en større risiko for at blive udsat for bestikkelse og korruption, hvilket kan føre til hvidvaskning gennem det økonomiske system. At en kunde er en politisk eksponeret person betyder dog ikke, at de ikke kan være kunder hos os, siger Camilla Kingdon.