Personoplysninger

Politik om beskyttelse af personlig data.

Denne hjemmeside er ejet af EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige (“EnterCard”).
EnterCard og/eller vores koncernforbundne selskaber (”EnterCard Group”, ”vi”, ”vores” og ”os”) vægter meget højt at dit privatliv er beskyttet når du bruger vores services og besøger vores hjemmesider. Vores succes afhænger af vores evne til at skabe og fastholde den tillid, vores kunder viser os. Da vi, som led i at kunne give dig den bedst mulige service, indsamler oplysninger om vores kunder og brugere af hjemmesider, vil vi gerne informere dig om hvilke type oplysninger vi indsamler, hvordan de bruges, og hvordan du kan rette henvendelse til os med henblik på at rette eller ændre disse oplysninger vi har indsamlet.

Behandling af personlige oplysninger

EnterCard bruger personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at stille tjenester til rådighed og administrere kontakt mellem dig og EnterCard.
Ved at besøge hjemmesiden accepterer du dette.
Det kan også forekomme at de personlige data behandles af virksomheder og organisationer som EnterCard samarbejder med. Du accepterer endvidere, at personlige data kan blive brugt til markedsføringsmæssige formål af EnterCard Group, og vores partnere.

EnterCard videregiver kun dine personlige data til tredjepart i det omfang ufravigelig lovgivning tilsiger det.

Indsamlede oplysninger

I forbindelse med at du bruger vores hjemmesider, vil følgende oplysninger om dig dine data blive indsamlet og gemt til administrative, servicerelaterede og/eller juridiske formål.

  • Personlige oplysninger såsom navne, adresser, CPR-numre og e-mail-adresser m.m.
  • Finansielle oplysninger til brug for kreditvurdering.
  • Oplysninger om trafikmønstre for hjemmesiden, og dens tilknyttede services, samt ip-adresser.

De data vi indsamler om dig behandles fortrolig og i henhold til den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Nogle af de på hjemmesiden udbudte services, kan kræve udvidede vilkår eller bestemmelser. Vi vil præsentere dig for disse vilkår eller bestemmelser i det omfang det kræves at du accepterer dem.

Indsigt

I henhold til persondataloven har alle personer der i forbindelse med besøg på vores hjemmesider, ret til at få indsigt i de oplysninger, der er blevet indsamlet om vedkommende. EnterCard har ret til at opkræve et gebyr for at afgive disse oplysninger på et varig medium i henhold til de satser, der er fastsat af justitsministeriet.

Hvis det viser sig, at de oplysninger, vi har om dig, er ukorrekte eller forældede, vil de øjeblikkeligt blive rettet efter anmodning herom, til følgende adresse:

EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige
Børsgade 8, 4.
1215 København K

Eksterne links

EnterCard stræber altid efter at alle informationer der gives på hjemmesiden er korrekte, men kan ikke garantere, at indholdet af hjemmesiden altid er fuldstændig eller nøjagtigt.

Brug af materialet sker på egen risiko, og EnterCard er ikke på nogen måde er ansvarlig for tab eller skade som følge af brugen af hjemmesiden.
EnterCard Danmark kan ikke garantere for indholdet eller sikkerheden af eksterne links. EnterCard påtager sig derfor intet ansvar for de oplysninger der gives på de eksterne hjemmesider, eller hvordan og hvilke data der indsamles her.

Immaterielle rettigheder

Alt materiale EnterCard har lagt ud på internettet er beskyttet af intellektuel ejendomsret. Dette indebærer bl.a. at al gengivelse af materiale eller dele deraf forudsætter rettighedshaverens godkendelse. Materialet på hjemmesiden bør kun anvendes til privat brug. Enhver anden brug, såsom kopiering, videregivelse, overførsel eller kommerciel udnyttelse af materiale kræver indehaveren af ophavsrettens udtrykkelige tilladelse. Hvis det er uklart hvem der har ophavsretten til noget specifikt materiale, bedes du kontakte EnterCard for yderligere oplysninger.