CSR og bæredygtighed

Entercard er bevidst om sin indflydelse på samfundet, både som en arbejdsgiver, långiver, forretningspartner og samfundsaktør. Derfor har vi sat os selv klare mål for CSR både på koncernniveau og for den enkelte medarbejder. Vores værdier – “passioneret”, “innovativ” og “ægte” – præger vores kultur og den måde, vi arbejder på.

Entercard støtter FN’s mål for bæredygtighed. Vi har valgt at koncentrere vores indsats om følgende tre mål for bæredygtighed:

4: God uddannelse
5: Ligestilling mellem kønnene
8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst
11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Du kan læse mere om, hvordan vi bidrager til FN’s mål for bæredygtighed i vores bæredygtighedsrapport. I lighed med andre virksomheder i vores branche rapporterer vi årligt status for vores arbejde på dette område.

”Handling tæller mere end ord”

Entercards motto for vores CSR er: ”Vi bruger vores styrke til at støtte andre”. Alle medarbejdere i Entercard kommer til at bruge en lille del af deres arbejdstid på at arbejde med vores projekter om samfundsansvar. Vi har valgt at engagere os i projekter, der styrker videndeling og mestring blandt unge. Gennem samarbejde med forskellige partnere skaber vi en win-win-situation ved at dele ud af vores tid og ekspertise. Entercard har en mangfoldig stab med ansatte fra mere end 40 forskellige lande. Ved at gøre noget konkret sammen får vi mere tilbage, end hvis vi kun donerer penge. Ud over at hjælpe unge mennesker, stimulerer vi også intern motivation og interaktion på tværs af organisationen.

Via samarbejdsaftaler med frivillige organisationer har vores medarbejdere brugt deres styrker på forskellige måder, såsom skakkurser for børn, karrierevejledning og virksomhedsbesøg for unge, innovation og iværksætteri samt støtte og hjælp til mennesker med udfordringer. Vi samarbejder med organisationer som Ungt Entreprenørskap i Norge og Danmark, My Dream Now, Blå Kors og Fryshuset.