Kend din kunde

Hvad er KDK?

Som alle banker og finansinstitutter skal vi ifølge loven sikre os et godt kendskab til dig som kunde, og hvordan du har tænkt dig at anvende vores produkter. Princippet kaldes KDK – kend din kunde. Vores viden om dig som kunde gør det lettere for os at beskytte dig mod kriminalitet, som f.eks. hvidvask af penge eller misbrug af dine konti.

Hvorfor er det relevant for dig som kunde hos Entercard?

Entercard skal ifølge loven sørge for at opfylde alle kravene i KDK-reglerne. Det betyder, at vi skal sikre os et godt kendskab til dig som kunde, og hvordan du har tænkt dig at anvende vores produkter og services. For bedre at lære dig at kende, kan det være, at vi skal stille dig nogle spørgsmål, f.eks. om følgende:

  • Formålet med overførsler/transaktioner og hvor midlerne kommer fra
  • Oplysninger om din økonomiske situation
  • Hvis du skal anvende dit kort i udlandet. Hvor/hvorfor/hvor længe?
  • Hvis du skal overføre penge til udlandet
  • Statsborgerskab
  • Om du er en politisk eksponeret person (PEP)
  • Kryptovaluta

 

Hvad bliver oplysningerne fra KDK-formularen anvendt til?

Vi anvender oplysningerne for at sikre, at vi har de korrekte og opdaterede informationer om dig. Har vi det, er vi bedre i stand til at beskytte dig og din identitet, og samtidig bidrager vi til kampen mod økonomisk kriminalitet i Danmark. Dine svar er et værdifuldt bidrag til denne vigtige opgave. Entercard behandler alle oplysningerne fortroligt.

Hvad sker der, hvis ikke du svarer?

Hvis du vælger ikke at svare på vores spørgsmål, kan vi blive nødsaget til at blokere dit kort midlertidigt eller endda afslutte kundeforholdet. Det kan blive nødvendigt, hvis ikke vi kan sikre os den nødvendige viden om dig som kunde, og hvordan du har tænkt dig at anvende vores produkter.

Entercard har ret til at indsamle informationen, identificere dig som vores kunde, og sørge for, at vi har de opdaterede oplysninger om dig. Det er derfor vigtigt, at du svarer på alle vores spørgsmål. De er nødvendige for at vi kan beskytte dig bedst muligt og samtidig sikre, at vi lever op til alle krav i lovgivningen.